De jeugd zit met een ei...

30 Mei 2008

... en kwam dat op de gemeenteraad gisteren heel talrijk en vriendelijk vertellen. Het loopt een beetje mis met de communicatie tussen de bestuursmeerderheid en de jeugd in Hamme. Ook de participatie van de jeugd staat op een laag pitje. Maar dat ligt niet aan de jeugd! Dat bleek ook uit de bespreking van de verantwoordingsnota bij het jeugdbeleidsplan voor 2007, en het bijhorend advies van de jeugdraad. Een neerslag van mijn tussenkomst namens Groen! vind je hier:De jeugdraad betreurt dat het college de opstart van het JIP doorschuift naar het nieuwe jeugdcentrum. Ik betreur dat ook, zeker als het JIP startklaar was, en er een mogelijkheid was om dat in te richten, bijvoorbeeld in 'Den Tram'.

Nu schuift de start enkele jaren op, en ondertussen hebben we ook een hele generatie kinderen of jongeren die van het Jip gebruik hadden kunnen maken, niet bereikt. Het jeugdcentrum zal er morgen nog niet staan. Ik stel daarom voor dat men intussen zoekt naar een creatieve oplossing om het JIP op te starten.

Ook over de inrichting van speelterreinen kwam er terechte kritiek van de jeugdraad. Het niet aanwenden van kredieten wordt inderdaad verzwegen. Er werd voor de periode 2005-2007 jaarlijks 80.000 euro gebudgetteerd, en er werd enkel een krediet van 90.000 euro aangewend voor de inrichting van de Vlierkouter. (Heel wat minder dus dan drie keer 80.000 euro, dat is nog altijd 240.000 euro)

De schepen repliceerde dat er dit jaar 140.000 euro zal uitgegeven worden voor de aanleg van het terrein in de Groenstraat.

Maar het is niet moeilijk om de grote som van 140.000 euro uit te geven in 2008, dat is geen nieuw bedrag, maar gewoon uitgespaard geld uit de periode 2005-2007 !

De redenering dat grote terreinen zo veel geld kosten dat er niets over blijft voor kleinere speelterreintjes of pleintjes, gaat dus niet op.
Op kleinere (speel)ruimte in de eigen buurt moeten de Hamse kinderen en jongeren gewoon niet rekenen. Daar is zogezegd geen geld voor over, maar als ik goed kan rekenen, wil men er gewoon geen geld aan besteden.
De keuze van dit bestuur is duidelijk : men kiest enkel voor grote, formele speelpleinen. En dat is jammer. Kinderen moeten ook in hun eigen buurt kunnen spelen. En spelende kinderen in de buurt zijn vaak de aanzet tot bloeiend buurtleven in het algemeen. Ik dacht dat met name CD&V dat heel belangrijk vond...