'Centrum wordt betonnen woestijn'

06 September 2012

'Centrum wordt betonnen woestijn'

Groen Hamme trekt met een 'Hambitieuze' strijdkreet naar de kiezer op 14 oktober: 'red het Hamse centrum!' Lijsttrekker Bart De Keyser (48): 'De huidige meerderheid van CD&V en liberalen heeft catastrofale bouwplannen voor het centrum, die van onze gemeente een betonnen woestijn dreigen te maken. Groen belooft een radicaal andere keuze. Wij staan garant voor hedendaagse architectuur, met een gezonde mix voor het centrum. Dat wil zeggen: plaats voor open ruimte, nieuwe academies, een bibliotheek, parkzone en daarnaast woongelegenheid voor jong en oud. Wij weigeren onze gemeente uit te leveren aan betonboeren die alles dicht bouwen, puur uit winstbejag.' De Keyser, als sportleraar en zaakvoerder van een communicatiebureau een erg gekende figuur in het Hamse sociale leven, is het nieuwe boegbeeld voor de groenen in Hamme. Met de nieuwe lijsttrekker hoopt Groen bij gemeenteraadsverkiezingen op winst en een verdubbeling van de zetels.Voor huidig gemeenteraadslid Maartje Verschelden (33), jonge moeder en kinderpsychologe, is het broodnodig dat Groen versterkt uit de gemeenteraadsverkiezingen komt: 'Alleen zo kunnen we de megalomane plannen van de huidige coalitie stoppen. Gebeurt dit niet, dan is heel de volgende generatie de dupe van een compleet foute inrichting van ons centrum.'

Het groene gemeenteraadslid schuift verder het jeugdbeleid naar voor als speerpunt voor de campagne: 'Hamme moet veel meer investeren in initiatieven voor én door jongeren. Het is duidelijk dat het huidige gemeentebestuur totaal niet afgestemd is op de jonge generatie Hammenaars, het budget is ronduit belachelijk. Wij willen veel meer middelen voor het jeugdbeleid, zodat we veel meer jongeren kunnen bereiken met een breder aanbod.'

Derde op de Groen-lijst is de ervaren Hamse politicus Patrick Sillis (57), zorgleerkracht, die reeds 12 jaar in de gemeenteraad zat. Voor hem staat de fietser centraal in een autoluw centrum.  'Als groene gemeente is Hamme een fietsgemeente bij uitstek. De dijken vormen een schitterend parcours langsheen Durme en Schelde. Groen Hamme wil de aanwezige open ruimte zoveel mogelijk bewaren. Maar ook de verschillende dorpskernen moeten we echt autoluw durven maken met verkeersremmers, veilige en brede fietspaden en ook voor mindervaliden toegankelijke trottoirs.'

Lijstduwer Agnes Onghena (55), welzijnswerker, strijdt reeds heel lang tegen armoede. 'Het bestrijden van armoede en dan voornamelijk kinderarmoede is voor mij prioritair. Elke beslissing moet beoordeeld worden op wat de gevolgen zijn voor mensen met een klein inkomen.'

Zaterdag 8 september organiseert Groen Hamme 'Groen licht', het startfeest van de campagne waar je de hele lijst kan leren kennen. Met optredens van 'Herman en het brood' en 'Handwerk'. Vanaf 15u in jeugdcentrum den Tram aan het Albertplein.