Bestuur faalt in communicatie met Hamse jeugd

26 November 2009

Genomen beslissingen worden herzien, zonder de jeugdraad om advies te vragen. Als de jeugdraad dat laat weten en wij er op de gemeenteraad vragen over stellen, wordt de voorzitster van de jeugdraad na de zitting verbaal hard aangepakt. Schandalig! Er is onduidelijkheid én onenigheid tussen het bestuur en de Hamse jeugdraad rond het besteden van het budget voor jeugdinformatie. In verband met de besteding van het budget voor jeugdinformatie 2009 - 2010 ontvingen het college en alle raadsleden een brief van de Hamse jeugdraad. Naar aanleiding van die brief dienden zowel raadslid Liesbet van der Henst van Hapropos als ikzelf voor Groen! een mondelinge vraag in. Jammer genoeg was de schepen van jeugd niet aanwezig om een antwoord te geven. Schepen van Gaeveren antwoordde dan maar in haar plaats. Maar dat zijn we ondertussen al gewend...

Hoe zit de vork aan de steel? Van het budget van € 10000, werd € 3000 besteed aan het publiceren van jeugdinformatie in een katern van Haminfo. Voor de rest plande de jeugdraad een rondgang binnen de Hamse scholen, om een voorstelling te geven van de jeugdraad en het nieuw op te stellen jeugdwerkbeleidsplan. Daarbij zouden alle leerlingen de info meekrijgen op USB-sticks. Zo stond het in juni in de verantwoordingsnota bij het jeugdbeleidsplan. Binnen het college rees er echter verzet tegen het uitdelen van die sticks. Daarom veranderde men de bestemming van het budget. Het bestuur vroeg geen advies aan de jeugdraad. Het resterend bedrag voor jeugdinformatie (€ 6500) is nu voorzien voor de aankoop van een informatiescherm. De jeugdraad is echter geen vragende partij.
Omdat het bedrag ook niet volstaat voor zo'n aankoop en om de subsidies van de Vlaamse overheid voor jeugdinformatie voor 2009 niet te mislopen, dacht het college eerst de kopieerservice aan de verenigingen in te brengen als verantwoording. Nu zou men de middelen toch gebruiken om de aanbesteding te doen voor de aanschaf van een informatiescherm. In 2010 zou het bedrag voor jeugdinformatie dan opgetrokken worden tot 12000 euro, voor de aanschaf van het scherm.

De jeugdraad is niet erg enthousiast over dit voorstel, en bij Groen! zijn we dat ook niet.
Er zijn betere manieren om de jeugd te informeren dan door één duur scherm aan te kopen. (dat men bovendien nog moet wegbergen tot het nieuwe jeugdcentrum er staat, ofwel in het gemeentehuis moet hangen, waar de jeugd toch niet massaal over de vloer komt.) De jeugdraad had ondertussen een eigen voorstel geformuleerd in verband met de besteding van het resterend budget voor 2009. Via bedrukte bierviltjes wil men jongeren er toe aanzetten een inbreng te doen bij de opmaak van het nieuwe jeugdbeleidsplan. Gisteren brachten leden van de jeugdraad voor de gemeenteraad nog een aantal nieuwe, interessante voorstellen mee.

Vanuit Groen! lanceerde ik ook een alternatief voorstel: De aanschaf van JIP-zuilen. Dat zijn infozuilen met heel wat folders op maat van jongeren, rond thema's die hen sterk aanbelangen: rechten en plichten van jongeren, examens, leerplicht, sport,...
Zo'n zuilen zou je kunnen plaatsen in alle middelbare scholen in Hamme, in het jeugdhuis en in de bib bijvoorbeeld. Zo bereik je alvast heel wat meer jongeren dan met een scherm op één vaste plaats. Eén volledig gevulde zuil kost € 525. Voor een zestal zuilen betaal je 3150 euro. Efficiënt, en goedkoper. Ik was blij dit idee ook terug te vinden tussen de nieuwe voorstellen van de Hamse jeugdraad.

De schepen van jeugd, mevrouw Landtsheer, zou ook bllij moeten zijn met zoveel vrijwillige inzet. Maar of dat zo is?
Uit dit dossier moeten we afleiden dat zij af en toe vergeet dat er een jeugdraad is. Bovendien informeert ze het coördinatieteam van de jeugdraad te laat of verkeerd.
Met als triestig gevolg dat een andere open VLD-schepen het nodig vond om de voorzitster van de jeugdraad gisteren na de gemeenteraad een flinke veeg uit de pan te geven en van leugens te beschuldigen. Een schandalige manier van omgaan met jonge vrijwilligers.

En zulke schepenen gaan nu weer de nieuwe, doordachte voorstellen van de jeugd moeten beoordelen. Ik hou mijn hart vast...

Hilde