Autoloze zondag op 20 september 2015?

28 Februari 2015

Autoloze zondag op 20 september 2015?

Als ik het goed voorheb, dateert de laatste autoloze zondag in Hamme van het jaar 1973. Een hele tijd geleden! Daarom stelt Groen Hamme voor om dit jaar op 20 september een autovrije zondag te organiseren in de dorpskernen van Hamme en Moerzeke. Van 16 tot en met 22 september bundelen duurzame mobiliteitsorganisaties de krachten in de Week van de Mobiliteit. Deze campagneweek spitst zich vooral toe op de voordelen van een autoluwe of autovrije inrichting van straten, dorpspleinen, schoolomgevingen, winkelstraten en woonbuurten.Verschillende gemeenten zijn nu al gestart met de voorbereidingen voor de Autovrije Zondag 2015. Straten en pleinen worden autovrij, zodat bewoners en de bezoekers alle ruimte krijgen om te wandelen, fietsen, skaten, spelen en zo veel meer. Sommige lokale besturen grijpen zo'n dag aan om uitleg te geven over hun plannen en verwezenlijkingen op het vlak van duurzame mobiliteit.

Groen stelt voor om de Hamse sport- en culturele verenigingen, jeugdbewegingen, buurtbewoners en middenstand zeker te betrekken bij de organisatie hiervan. Zij kunnen die zondagmiddag de openbare ruimte in Hamme een heel ander uitzicht geven.

De voorgestelde datum is ideaal voor Hamme. Het is die zondag immers "grote kermis". Dit lokt gegarandeerd veel volk naar het centrum! We kunnen er, als het gemeentebestuur hier achter staat, een feest van duurzaamheid, ambiance en gezelligheid van maken.

Jammer genoeg ziet het gemeentebestuur, bij monde van schepen Drieghe, dit niet zitten, zo bleek uit zijn reactie op de gemeenteraad van afgelopen woensdag. Spijtig! Het is nochtans een mooie kans om Hamme en Moerzeke nog eens echt te doen leven zonder dat het veel geld kost.