Aanpak armoede en kansarmoede

17 Oktober 2020

Aanpak armoede en kansarmoede

Armoede kent vele gezichten. Vaak is het een combinatie van tekort aan geld en vlotte toegang tot onderwijs, cultuur en sport waardoor mensen ook geen netwerken uitbouwen om op terug te vallen. Bij de start van deze meerderheid waren wij dan ook zeer verheugd dat de meerderheid een sociale raad wou oprichten om oa. een lokaal armoedeplan uit te werken. Helaas het derde jaar gaat in en van dit plan zien wij niks terug. Qua welvaart ging Hamme niets vooruit. Integendeel. Volgens de bronnen van Kind en Gezin ging de kansarmoede-index in Hamme zelfs van 7.2% naar 9.2 % tussen 2018 en 2019. Corona hakte in 2020 extra hard in op armen in onze gemeente. En dat zal zich hard tonen in de cijfers die al niet rooskleurig waren. https://www.kindengezin.be/cijfers.../cijfers/kansarmoede/ https://provincies.incijfers.be/dash.../dashboard/armoede... We zien dat dit jaar enkele lokale partijen initiatieven nemen die beroep doen op solidariteit bij de Hammenaar. Dit is zeker positief en willen we absoluut onderschrijven. Ondermeer door spullen te schenken aan #tVerhoog kan elke Hammenaar zijn duit in het zakje doen. Dit is echter verre van voldoende. Wij hopen echter dat het bestuur verder gaat en dus alsnog gevolg geeft aan onze oproep om nu echt werk te maken van een lokale en structurele en duurzame aanpak van ( kans)armoede. #degoedekantop