20% Groene stroom voor Hamme!

21 Maart 2008

Ik heb gisteren op de gemeenteraad een vraag gesteld in verband met de levering van elektriciteit aan de gemeente. Ik vroeg of de meerderheid in de toekomst wil kiezen voor de levering van een belangrijk aandeel 'groene' stroom. En we kregen een positief antwoord!De burgemeester heeft geantwoord dat het college beslist heeft in de offerte op te laten nemen dat 20 % van de te leveren stroom voor Hamme van groene oorsprong moet zijn.

Wie meer wil lezen, vindt hieronder mijn volledige tussenkomst:

Mondelinge vraag over contract levering elektriciteit/ aandeel groene stroom

Het huidig contract voor de levering van elektriciteit aan de gebouwen van gemeente, OCMW en politiezone loopt op 31 juli '08 ten einde.

Dit betekent dat de gemeente een nieuwe opdracht moeten uitschrijven voor de levering van elektriciteit. Men is vrij om opnieuw voor een gezamenlijke aanbesteding te kiezen, op eigen houtje te handelen of andere afspraken te maken.
Het college heeft beslist opnieuw gebruik te maken van de bijstand van Eandis m.b.t. het organiseren en het coördineren van een nieuwe samenaankoop van elektriciteit.

Eandis zal een voor alle gemeenten eenvormig bestek opmaken.
Dat moet enerzijds als een individueel dossier worden beschouwd maar kan anderzijds, door de globaliteit van de aanbestedingen op eenzelfde moment, toelaten om een voordelige prijs te bekomen.

Nu het huidige leveringscontract ten einde loopt wil Groen! Hamme van de gelegenheid gebruik maken om in het bestek een ambitieus minimumpercentage groene stroom vast te leggen. Dat kan wettelijk perfect, ook binnen een klassieke openbare aanbesteding, en wordt ook al door verschillende overheden gedaan.

Heel wat gemeenten kiezen er al voor een aandeel groene stroom af te nemen. Verschillende Limburgse gemeenten verbruiken minstens 30% groene stroom en de provincie Vlaams-Brabant kiest voor 50% groene stroom.
De provincie Oost-Vlaanderen en de steden Gent en Hasselt hebben zelfs gekozen voor 100% groene stroom!

Kiezen voor een openbare aanbesteding met een minimumpercentage groene stroom betekent dus dat je nog altijd kiest voor de offerte met de laagste prijs, maar dat het leveren van dat minimumpercentage groene stroom wel één van de voorwaarden is waar de offerte aan moet voldoen om rechtsgeldig te zijn.

'Er zijn heel wat argumenten om als gemeentebestuur voor levering van een aandeel groene stroom te kiezen:

-Door te kiezen voor een percentage groene stroom kan het bestuur een goed voorbeeld geven van ecologisch en duurzaam beleid.

-Door als bestuur groene stroom te vragen, zetten we de energiemaatschappijen onder positieve druk om te investeren in groene stroomproductie.

-Bovendien ruimen we zo de grote misvatting dat 'groene' stroom duurder zou zijn, uit de baan. Groene stroom blijkt op dit ogenblik en volgens gegevens van de VREG, voor particulieren zelfs goedkoper te zijn!

-Tot slot doet een gemeente die kiest voor groene stroom een goede zaak voor het milieu, want de energieproductie voor Hamme is dan volledig zuiver, zonder CO2-uitstoot en zonder nucleair afval.'

Nog een bijkomend argument:

-In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van het Vlaams Gewest met de gemeenten i.v.m. milieu staat de aankoop van minimum 20% groene stroom ingeschreven als één van de mogelijke acties voor gemeenten die intekenen op onderscheidings-niveau .
Voor het minimum percentage van 20% krijgt de gemeente 1 punt. Vervolgens krijgt de gemeente per verhoging van 10% 1 punt met een maximum van 3 punten.
Kiezen voor groene stroom kan dus helpen om te voldoen aan de voorwaarden die de gemeente in staat stellen € 30 000 subsidie te verkrijgen voor het aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar.

Concrete vragen:
-Wil het Hamse bestuur kiezen voor de (gedeeltelijke) levering van groene stroom?
-Kan in het dossier dat Eandis voorbereidt voor de gemeenten gekozen worden
voor een aanbesteding met een bepaald percentage groene stroom?
-Indien ja, wordt deze vraag doorgespeeld naar Eandis?
-Indien dat niet zo is, overweegt het gemeentebestuur zelf een opdracht uit te schrijven, waarbij minstens gekozen wordt voor een aandeel van 20 % groene stroom in het geheel van de levering van elektriciteit?