Jurgen Govaerts

begripvol, begaan met het leven, heel leergierig en vertoef graag in gezelschap.

De hoeveelste keer kom jij op met de verkiezingen?

De eerste keer.

Wat kan jij voor Hamme betekenen?

Buurtinitatieven promoten en stimuleren

Wat is het grootste probleem in Hamme dat in de volgende zes jaar aangepakt moet worden?

Het centrum aantrekkelijker maken, visie voor en door de lokale handelaren, het Martplein herwaarderen (groenzone) ontmoetingsplek voor de verschillende Hammenaren. De Hammenaren zich meer betrokken laten zijn/voelen in de verschillende debatten/bewegingen die er zijn en leven in Hamme.

Als ik verkozen word, beloof ik plechtig dat….

het anders kan.

Wat vind je het mooiste Hamse woord en wat betekent het?

de “weir” doen = de haag snoeien