Gemeenteraad : trage wegen

30 Mei 2007

Namens Groen! heb ik, in samenwerking met Spirit deze keer, een punt op de agenda gezet rond 'tragewegenbeleid' in Hamme. Alle gemeenten kregen een uitnodiging van de VZW trage wegen, om deel te nemen aan de 'dag van de trage weg' in oktober. Het is onze bedoeling dat de meerderheid op deze uitnodiging ingaat. Tijdens het weekend van 27 en 28 oktober kan een verdwenen, verwaarloosde of spontaan gegroeide trage weg op Hams grondgebied in de kijker gezet worden, door hem aan te pakken en op te frissen, samen met inwoners en lokale verenigingen.

In tegenstelling tot "snelle" autowegen, zijn trage wegen in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Deelnemen aan deze dag is dus dé gelegenheid voor de meerderheid (ik denk dan vooral aan de schepenen van milieu en verkeer) om te bewijzen dat ze belang hecht aan 'trage mobiliteit'.

Wij gaan er in ieder geval voor pleiten dit positieve voorstel te aanvaarden.

Bovendien moet deze actiedag voor Groen! en Spirit de start worden van een gecoördineerd tragewegen beleid in Hamme.

Daarom pleiten we ook voor het opstarten van een werkgroep trage wegen. Dat kan zeker gebeuren vanuit de milieuraad.

De eerste taak voor deze werkgroep is het in kaart brengen van alle trage wegen. Dat kan per deelgemeente, om het werk overzichtelijk te houden. Het is echter wel belangrijk ook te blijven kijken naar de verbindingen tussen de deelgemeenten of wijken..

Na inventarisatie op papier en op het terrein, kunnen suggesties gedaan worden i.v.m. het beheren en onderhouden van deze wegen. Deze kunnen dan omgezet worden in actieplannen rond onderhoud, toezicht, naamgeving, aanduiding?

Naast de Milieuraad zijn er eigenlijk nog heel wat andere raden en verenigingen die kunnen aangesproken worden om mee in deze werkgroep te zitten: de verkeerscommissie, de cultuurraad, de Jeugdraad, de sportraad, de VVV, natuurverenigingen en wandelclubs.

Wat zijn de voordelen van een gecoördineerd trage wegen beleid?

Praktisch nut: De voordelen voor de buurtbewoner, en dan vooral de zwakke weggebruiker. (veilige en soms kortere wegen, meer kansen om zich op milieuvriendelijke manier te verplaatsen)

Natuur - en/of historische waarde: trage wegen leiden vaak langs mooie plekjes, heel geschikt voor recreatie en toerisme dus. Een uitgewerkte kaart en aangeduide trage wegen vormen een extra troef voor het zacht toerisme en de uitstraling van onze gemeente.

Sociale bonus: een trage wegenbeleid hoeft niet zoveel geld te kosten, en kan mensen uit verschillende groepen samenbrengen voor een gezamenlijk project.
En dat is in tijden van verzuring mooi meegenomen.