Boterhammentaks? Neen!

Op de gemeenteraad konden wij ons niet verzoenen met de verdubbelde prijs voor middagtoezicht in het Hamse gemeentelijk lager onderwijs. De 'boterhammentaks'. 

De boterhammentaks verdubbelde  van een halve euro naar een euro. Voor mensen in armoede, voor kinderen in armoede is dat voor ons GEEN goede zaak. Dit terwijl Hamme op vlak van Armoede nog steeds slecht scoort. Onbegrijpelijk ook dat deze prijs systematisch aan ouders wordt doorgerekend terwijl onbetaalde schoolfacturen stijgen

Vanuit Groen Hamme hebben we ons dus verzet tegen deze verdubbeling in prijs en de taks op zich.  Schepen voor onderwijs, Luk De Mey, vond het ongegrond en durfde zelfs opperen dat ouders, u leest het goed, mogelijks misbruik maken van dat middagtoezicht. Op de vraag wat precies de stijging verklaarde, kregen we geen afdoend onderbouwd  antwoord. Scholen die inspanningen deden om dit gratis te maken, werden gewoonweg als weggezet als scholen die dan elders wel iets gaan aanrekenen terwijl dit niet zo is.  Il faut le faire.. 

Schepen van Gelijke Kansen, An Verschelden, ging niet in op ons bijkomend voorstel om de prijs van deze taks op te nemen in het Hamse armoedeplan zodat de gemeente bijkomende maatregelen kan treffen om de kosten te temperen zoals voorgesteld ook door Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede. 

Wij eisen:

  • Hamse kinderen mogen niet de dupe worden van stijgende kostprijzen: Kinderen kunnen gratis of aan een sterk gereduceerde prijs hun boterhammen opeten op school over de middag.
  • Gemeente Hamme dient zorg te dragen voor mensen in armoede: De kostprijs voor middagtoezicht in het gemeentelijk onderwijs in Hamme dient  onderdeel te worden van het Sociaal Armoedeplan.
0 people have signed the petition
Al 43 ondertekenaars! Op naar 100
43%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.