Mustafa Tokgoz

Sociaal geëngageerd, een actieve bruggenbouwer tussen verschillende groepen in de Hamse samenleving. Mijn drijfveer is om van Hamme een harmonieuze samenleving te maken. Beroepshalve sta ik in het onderwijs en dus kom ik veel in contact met jongeren.

De hoeveelste keer kom jij op met de verkiezingen?

Eerste keer! Alles heeft een begin.

Wat kan jij voor Hamme betekenen?

Ik kan als bruggenbouwer fungeren. Ervoor zorgen dat er een eerlijker, menselijker en een gezonder beleid gevoerd wordt!

Wat is het grootste probleem in Hamme dat in de volgende zes jaar aangepakt moet worden?

Vooral het ontbreken van een diversiteits- en mobiliteitsbeleid. Lokale economie moet ook dringend opgewaardeerd worden.  En tenslotte investeren in jeugd en goed onderhouden sportinfrastructuur.

Als ik verkozen word, beloof ik plechtig dat….

‘Groene’ projecten op poten zetten, het liefst in de meerderheid!

Wat vind je het mooiste Hamse woord en wat betekent het?

Doet au divuëren! – Doe je best!